Библиография

Книги

На азербайджанском языке

 • Azərbaycanca-ləzgicə lüğət = Азербайжан чıаланни лезги чıалан гафарган / tərt.: S. Q. Kərimova, M. N. Məlikməmmədov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2020.- 719 s.
 • Zeynalov, Şölət Əlövsət oğlu. Dialoq mədəniyyəti və müasirlik: monoqrafiya / Ş. Ə. Zeynalov; elmi red. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2020.- 330 s.
 • Apoyev, Bayram. Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi / B. Apoyev; elmi red. M. İ. Yusifov ; Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: Şərq-Qərb, 2020.- 232 s.
 • "Bakı prosesi - 10": 2008-2018: VIII Virtual Dəyirmi Masa = "Бакинский Процесс - 10": 2008-2018: VIII Виртуальный круглый стол = "Baku Process - 10" : 2008-2018: 8th Virtual Round Table / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; layihənin rəh. K. Abdullayev; tərt.: R. Həsənov, R. İlyasov; elmi red. E. Nəcəfov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2019. - 59 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi - 5 il / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; ideya müəl.: K. A. Abdullayev, E. Nəcəfov; tərt.: Y. Məmmədli [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2019.- 47 s.
 • Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi - 5 il / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; ideya müəl.: K. A. Abdullayev, E. Nəcəfov; tərt.: Y. Məmmədli [et al.].- Bakı: Şərq-Qərb, 2019.- 47 s.
 • Əliyeva, İradə Hacıəli qızı. İngiloylar: zorakı xristianlaşdırmaya və gürcüləşdirməyə qarşı mübarizə tarixindən: monoqrafiya / İ. H. Əliyeva; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Afpoliqraf, 2019.- 368 s.
 • Məmmədov, Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya və insan inkişafı: monoqrafiya / F. T. Məmmədov; elmi red. N. Q. Cəfərov; tərc.: V. Mehdiyeva, X. Cəfərova; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası.- Bakı: "OL" NPKT, 2019.- 344 s.
 • Qafqaz Albaniyasının etno-mədəni irsi / F. Məmmədova, T. Əliyev, G. Əliyeva [et al.]; ideya müəl., baş red. R. Mehdiyev; elmi red.: F. Məmmədova, Ü. Hacıyeva; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2019.- 168 s.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş "Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri" X Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 7 may 2019-cu il / F. Q. Abbasova [et al.]; red. heyəti: N. M. Əliyeva [et al.]; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2019.- 488 s.
 • "Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər" mövzusunda konfransın materialları / M. Q. Qurbanlı [et al.]; bur. məsul S. Salahlı; Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı: Nurlar NPM, 2018.- 192 s.
 • Azərbaycan - tolerantlıq məkanı = Azerbaijan The Land of Tolerance = Азербайджан - страна толерантности.- Bakı, 2018. - 423 s.- Azərbaycan, ingilis, rus və ərəb dillərində.
 • İbrahimov, Əli İmanqulu oğlu. Azərbaycançılıq ideyasının konseptual aspektləri: monoqrafiya / Ə. İ. İbrahimov; elmi red. Ə. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə İnstitutu.- Bəzi dəyişikliklər və əlavələr edilməklə II nəşri.- Bakı: Avropa, 2018.- 244 s
 • Məmmədov, Ceyhun Valeh oğlu. Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri: tarix və müasirlik / C. V. Məmmədov; elmi red. A. Şirinov; red.: R. Həsrətova, E. Ağaoğlu; Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu.- Bakı: Tuna, 2018.- 124 s.
 • Azərbaycanda yaşayan xalqların əfsanə, rəvayət və nağılları / AMEA Folklor İnstitutu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: A. Hacıyev [et al.]; tərt., ön sözün müəl. İ. Məlikova; red.: İ. Həmidov, İ. Rüstəmzadə.- Bakı, 2018. - 196 s.- Azərbaycan, avar, cek, buduq, Xınalıq, ingiloy, kürd, qrız, ləzgi, rus, rutul, saxur, talış, tat, udi və ibri dillərində.
 • Paşayeva, Məhəbbət. Biz azərbaycanlıyıq: qısa etnoqrafik oçerklər / M. Paşayeva, A. Qurbanov; red. A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Costco Company, 2018.- 232 s.
 • Qənbərov, Asəf. Din sosiologiyası / A. Qənbərov; elmi red. A. M. Şirinov; Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu.- Bakı: Tuna, 2018.- 215 s.
 • İdentiklik və multikulturalizm: metodologiya, tendensiyalar və perspektivlər: beynəlxalq elmi konfransın toplusu = Identity and Multiculturalism: Methodology, Tendencies and Perspectives: Collection of Iternational Scientific Conference / İ. Məmmədzadə [et al.]; red. heyəti: E. Mədətli, İ. V. Vəliyev, S. Həsənova; baş red. İ. R. Məmmədzadə; red. Z. Əliyeva ; AMEA Fəlsəfə İnstitutu, "Ka Foskari" Universiteti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Bilik Fondu.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 246 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Hacıyev, Akif Novruz oğlu. Multikulturalizmə giriş: dərs vəsaiti / A. N. Hacıyev, E. H. Cəfərova, İ. M. Məmmədov; elmi red.: Q. Ş. Kazımov, İ. M. İsmayılov; Mingəçevir Dövlət Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 372 s.
 • Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər: respublika elmi konfransı: tezislər: Bakı, 04 dekabr 2017-ci il / A. Abbaslı [et al.]; tərt.: S. Hüseynova [et al.]; elmi red. M. C. Qasımlı; AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2018.- 92 s.
 • Vəliyev, İsaxan Veysəl oğlu. Sabitlik və rifah naminə siyasət / İ. V. Vəliyev; elmi red. Ə. Həsənov; red. B. Əzizli.- Bakı: Təhsil, 2018.- 672 s.
 • Əliyev, İdris. Xınalıq = Хыналык = Khinalig / İ. Əliyev, H. Ağayev; tərc. Ş. A. Səlimbəyov; elmi red. M. N. Rəhimova; Xınalıq Dövlət Tarix-Memarlıq və Etnoqrafiya Qoruğu.- Bakı: Afpoliqraf, 2018.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Alban Apostol kilsəsi: tarixi baxış: VI Dəyirmi masa, 2015 = Албанская апостольская церковь: исторический взгляд : VI Круглый стол, 2015 = Albanian Apostolic Church: historical outlook : 6th Round table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: K. A. Abdullayev [et al.].- Bakı: RS Poliqraf MMC, 2017.- 180 s. - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azərbaycan multikulturalizmi: dərslik / K. Abdulla [et al.]; elmi red.: K. Abdulla, E. Nəcəfov; nəşrə məsul R. İlyasov; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Dillər Universiteti.- Bakı: MTM-İnnovation, 2017.- 415 s.
 • Azərbaycan multikulturalizmi: dərslik / K. Abdulla [et al.]; elmi red.: K. Abdulla, E. Nəcəfov; nəşrə məsul R. İlyasov; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Dillər Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 416 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında = The President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev On the Azerbaijani Model of Multiculturalism = Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев об азербайджанской модели мультикультурализма / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; ideya müəl. R. Ə. Mehdiyev; tərt.: E. Nəcəfov [et al.].- Bakı: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, 2017.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016: [məqalələr toplusu] / F. Məmmədov [et al.]; red.: F. Məmmədov, C. Vəliyev, A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Poliart MMC, 2017.- 904 s.
 • Qasımov, Ramiz Asəf oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və Azərbaycançılıq ideologiyası: monoqrafiya / R. A. Qasımov, Z. H. İsmayıl; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli; AMEA Naxçıvan bölməsi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 192 s.
 • Zeynalov, Şölət Əlövsət oğlu. Dialoq fəlsəfəsi: monoqrafiya / Ş. Ə. Zeynalov; elmi red. F. Q. İsmayılov.- Bakı: Avropa, 2017.- 304 s.
 • Həbibbəyli, Ərəstü İsa oğlu. Geosiyasi reallıqlar və multikultural dəyərlər / Ə. İ. Həbibbəyli; elmi red. S. Səttarov.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 160 s.
 • Tağıyev, Əlikram Mirhəsən oğlu. Milli kimlik və multikultural proseslər / Ə. M. Tağıyev; elmi red. M. Rzayev.- Bakı: Gənclik, 2017.- 204 s.
 • Məmmədli, Əliağa Əyyub oğlu. Müasir cəmiyyət və etnomədəni müxtəliflik: etnoloji oçerklər: monoqrafiya / Ə. Ə. Məmmədli; red. M. Oruclu ; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Afpoliqraf, 2017.- 224 s.
 • Şabanov, Zeynəddin Müsənnif oğlu. Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları: monoqrafiya / Z. M. Şabanov; elmi red. H. Qaraşov; Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası.- Bakı: Avropa, 2017.- 256 s.
 • Multikulturalizm və tolerantlıq diyarı Azərbaycan: [qrafika və rəngkarlıq] = Azerbaijan the Land of Multiculturalism and Tolerance: [graphics & painting] = Азербайджан - край мультикультурализма и толерантности: [графика и живопись] / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı; layihənin rəh. D. Müzəffərli; ing. dilinə tərc. S. İbrahimova; rus dilinə tərc. Ə. Babazadə; ərəb dilinə tərc. Z. A. Əbilova; red. S. Müzəffərli.- Bakı, 2017.- 119 s.- Azərbaycan, ingilis, rus və ərəb dillərində.
 • Əhmədov, Yaşar Paşa oğlu. Multikulturalizm... : fəlsəfi lüğət: dərs vəsaiti / Y. P. Əhmədov, A. H. Hətəmov; elmi red. E. Kərimov; Azərbaycan Universiteti, Anadolu Universiteti.- Bakı: SkyG, 2017.- 443 s.
 • Məmmədzadə, İlham Ramiz oğlu. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsir fəlsəfəsi və almanların Cənubi Qafqazda məskunlaşması / İ. R. Məmmədzadə; elmi red. R. Ulusel; BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası.- Bakı: Print-E-service MMC, 2017.- 159 s.
 • Vəliyeva, Nigar Çingiz qızı. Qloballaşan dünyada multikulturalizm şəraitində dilin inkişafı: monoqrafiya / N. Ç. Vəliyeva; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Avropa, 2017.- 482 s.
 • Quba - multikultural diyar / tərt.-müəl. R. R. Ramazanlı; red. G. Əhmədova.- Bakı: Ecoprint, 2017.- 152 s.
 • İbrahimov, Kamil Fərhad oğlu. Qədim Şirvan elinə səyahət: tarixi-arxeoloji və etnoqrafik oçerk / K. F. İbrahimov; elmi red. S. Rüstəmova-Tohidi; tərc. T. K. İbrahimov.- Bakı, 2017.- 512 s.
 • Siemens Azərbaycanda: 150 il: [fotoalbom] = Siemens in Aserbaidshan: 150 jahre / Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti ; tərt.: Ç. Abdullayev, F. Vittendorfer, E. Əliyev; tərc.: G. Şəbiyeva, X. Sərxanbəyli; ideya müəl. S. Axundov.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 100 s.- Azərbaycan və alman dillərində.
 • Tolerantlıq və multikulturalizm: beynəlxalq sənədlər toplusu / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt.-müəl. R. Q. Qurbanov.- Bakı: Şans Mətbəə LTD, 2017.- 156 s.
 • Feyziyev, Cavanşir Əyyub oğlu. Türk dünyası: 5 kitabda / C. Ə. Feyziyev; elmi red.: Y. M. Mahmudov, F. Q. İsmayılov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.
  I kitab: Türk sivilizasiyasının təməl dəyərləri.- Bakı: Mütərcim, 2017.- 280 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Türkologiyanın müasir problemləri / N. Q. Cəfərov; elmi red. M. D. Qıpçaq; red. D. O. Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 204 s.
 • Yaqubqızı, Mətanət. Azərbaycan folklorunda tolerantlıq və multikulturalizm: Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan xalqların və etnik qrupların folklor örnəkləri əsasında: monoqrafiya / M. Yaqubqızı; elmi red. M. B. Əsgərov; ön sözün müəl.: M. B. Əsgərov, M. Ə. Mahmudov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 184 s.
 • Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: K. M. Abdullayev [et al.]; tərt.: M. Z. Nağısoylu [et al.]; elmi red. K. M. Abdullayev.
  I kitab.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 285 s.
 • Azərbaycana maraq Azərbaycana məhəbbətə çevrilir: Azərbaycan Multikulturalizmi Beynəlxalq multikulturalizm qış məktəbi iştirakçılarının-əcnəbi və yerli tələbələrin gözü ilə: V Virtual Dəyirmi masa. Quba, Xaçmaz, Qusar, 8-15 fevral 2016-cı il = Интерес к Азербайджану перерастает в любовь к Азербайджану: Азербайджанский мультикультурализм глазами иностранных и местных студентов - участников Международной зимней школы мультикультурализма: Виртуальный Круглый стол. Губа, Хачмаз, Гусар, 8-15 февраля 2016 г. = Interest in Azerbaijan Grows into Love for Azerbaijan: Azerbaijani Multiculturalism Through the Eyes of Foregn and Local Students - Participants of the International Winter School: 5th Round table. Guba, Khachmaz, Gusar, 8-15 February, 2016 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: K. M. Abdullayev [et al.].- Bakı: RS Poliqraf MMC, 2016.- 92 s. - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları / N. Q. Cəfərov, V. Sərdarov, A. Cəfərov; red. D. Osmanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 216 s.
 • Mirzəzadə, Reyhan Sabir qızı. Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi / R. S. Mirzəzadə; red. M. Ələkbərli.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2016.- 664 s.
 • İsmayılov, Gündüz Kamil oğlu. Azərbaycanda dini məsələ: təhdidlər və hədəflər: ideoloji, milli, ictimai təhlükəsizlik müstəvisində / G. K. İsmayılov; red. N. Məmmədov; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı.- Bakı, 2016.- 291 s.
 • Azərbaycanda multikulturalizm: biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; layihənin rəh. Ə. Qarayev; elmi red., ön sözün müəl. K. Abdullayev; red. G. Səfərəliyeva; ixtisas red., bur. məsul K. Tahirov.- Bakı: Apostrof, 2016.- 504 s.
 • Əlizadə, Anar. Azərbaycanda xristianlıq: keçmişdən bu günə: Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-islami dinlər və təriqətlər / A. Əlizadə; red. N. Məmmədov.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 378 s.
 • Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; tərt., ön sözün müəl. İ. Məlikova; red. Ə. Ə. Rəcəbli; red. heyəti: A. Bayrami [et al.].- Bakı: Ecoprint, 2016.- 168 s.
 • Dinlərarası dialoqun sülh və multikultural həyata töhfəsi / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, "Evsen" Şirkətlər Qrupu, Bakı Dövlət Universiteti
  I cild.- Madrid, 2016.- 231 s.
 • Məmmədov, Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya, mədəniyyət, sivilizasiya: dərs vəsaiti / F. T. Məmmədov; elmi red., ön söz müəl. T. Nağıyev; tərc., red. Ş. Kəsəmənli; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası.- Bakı: "Ol" MMC, 2016.- 260 s.
 • Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir: metodik tövsiyələr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt.: M. Hacıyeva, N. Alışova; ixtisas red., bur. məsul K. M. Tahirov.- Bakı: M.F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2016.- 59 s.
 • Vəliyeva, Nigar Çingiz qızı. Mədəniyyətlərarası dialoq ya qlobal kommunikasiya şəraitində təhsilin dili və dilin təhsili: monoqrafiya / N. Ç. Vəliyeva; elmi red. E. X. Nəsirov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 264 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Türkün dünyasından türk dünyasına: türkoloji etüdlər / N. Q. Cəfərov; red. D. O. Osmanlı.- Bakı: AzAtaM, 2016.- 108 s.
 • Niyazov, Əhməd. XIX əsr Azərbaycanın şımal-qərbində: Qanıx-Həftəran vadisi: dini həyat, elm və mədrəsələr / Ə. Niyazov; red. N. Məmmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2016.- 328 s.
 • Azərbaycana maraq Azərbaycana məhəbbətə çevrilir: Azərbaycan multikulturalizmi yerli və əcnəbi tələbələrin gözü ilə: IV Virtual Dəyirmi masa, 2015 = Интерес к Азербайджану перерастает в любовь к Азербайджану: азербайджанский мультикультурализм глазами местных и иностранных студентов: IV Виртуальный Круглый стол, 2015 = Interest in Azerbaijan Grows into Love for Azerbaijan: Azerbaijani Multicuturalism Throough the Eyes of Local and Foreign Students, 4th Virtual Round Table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: K. M. Abdullayev [et al.].- Bakı: Mütərcim, 2015.- 64 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Niftiyev, Niyaz Məmmədəli oğlu. Azərbaycanda birgəyaşayış və multikulturalizm / N. M. Niftiyev; elmi red. I. Abbasov; ön sözün müəl. E. X. Nəsirov; Bakı Beynalxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı, 2015.- 408 s.
 • Azərbaycanda islam: Dini Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi sosial sorğu əsasında hazırlanmış məqalələr toplusu / A. Şirinov [et al.]; red. N. Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı: Nurlar NPM, 2015.- 120 s.
 • Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; red. N. Məmmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2015.- 160 s.
 • Azərbaycanın seçilmiş islam abidələri = Selected Islamic Monuments of Azerbaijan / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərc.: R. Qurbanov, G. Şahbazova; mətnin müəl. G. İsmayılov; red.: S. Mirzəyev, N. Məmmədli; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı.- Bakı, 2015.- 213 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Heydər Əliyev siyasəti: tolerantlıq: çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər / bur. məsul S. Salahlı; ön söz müəl. M. Qurbanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 504 s.
 • İlham Əliyev: Azərbaycan tolerantlıq örnəyidir: çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər / bur. məsul S. Salahlı; tərt.: N. Məmmədov, C. Əlifzadə; ön söz müəl. M. Qurbanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 616 s.
 • Ləzgicə-azərbaycanca lüğət: kitaba 70.000 lüğət vahidi daxil edilmişdir = Лезги чIаланни азербайжан чIалан гафарган: 70.000 уьлчме гьамнава / tərt.: S. Q. Kərimova, M. N. Məlikməmmədov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2015.- 800 s.
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası: I Virtual Dəyirmi masa, 2014: IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində = Гармония социально-экономического и духовного развития в современном Азербайджане: I Виртуальный Круглый стол, 2014: накануне IV Бакинского Гуманитарного Форума = Socio-Economic and Spiritual Development in Harmony in Present-day Azerbaijan 1st Virtual Round table, 2014: On the eve of the Humanitarian Forum / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 74 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Multikultural təhlükəsizlik: II Virtual Dəyirmi masa, 2015 = Мультикультуральная безопасность: II Виртуальный Круглый стол, 2015 = Multicultural Security: 2nd Virtual Round table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 75 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Xarici ölkə universitetlərində "Azərbaycan multikulturalizmi" fənninin tədrisi: problemlər və perspektivlər: III Virtual Dəyirmi masa, 2015 = Преподавание предмета "Азербайджанский мультикультурализм" в зарубежных странах: проблемы и перспективы: III Виртуальный Круглый стол, 2015 = Teaching the course "Azerbaijani Multiculturalism" at Universities Abroad: Challenges and Perspectives: 3rd Virtual Round Table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 74 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Axısxa türklərinin sözlüyü / tərt.-müəl.: M. Kukulov, T. Kukulov; red.: M. Y. Əliyev, E. K. Şeyhov, İ. K. Şeyhov.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 300 s.
 • Azsaylı xalqların folkloru / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. K. İmanov; tərt., ön sözün müəl. M. Yaqubqızı; tərc.: S. Atayeva [et al.]; red. R. Z. Xəlilov
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 204 s.- Udi, avar, saxur və ingiloy dillərində.
 • Azərbaycan - doğma diyar: milli azlıqların IV Respublika Festivalı, 23-25 iyun 2014 = Azerbaijan My Native Land: IV National Minorities Festival, 23-25 June 2014 = Азербайджан мой край родной: IV Республиканский Фестиваль национальных Меньшинств, 23-25 июня 2014 года / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı, 2014.- 47 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Ləzgicə-azərbaycanca lügət / tərt.: C. B. Əhmədov, Y. M. Xəliliov; elmi red.: Q. Ş. Kazımov, B. A. Ələsgərov.- Bakı: Araz, 2014.- 432 s.
 • Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri: toplu / AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu; red. S. Hüseynov
  III bur. / E. M. Səmədov [et al.].- Bakı: Təknur, 2014.- 358 s.
 • Əhədova, Sevda Ağamirzə qızı. Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər / S. A. Əhədova; elmi məsl. A. İ. Mustafayeva; elmi red. İ. M. Hüseynova; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm, 2014.- 348 s.
 • Qasımova, Kamilə Qəzənfər qızı. Müasir qlobal proseslər və mədəniyyətlərin dialoqu: monoqrafiya / K. Q. Qasımova; elmi red. Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- Bakı, 2014.- 165 s.
 • Əhədova, Sevda Ağamirzə qızı. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrində YUNESKO-nun rolu / S. A. Əhədova; red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Beynəlxalqkitab, 2014.- 80 s.
 • Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Seçilmiş əsərləri / N. M. Xudiyev
  XI cild: Xaçmaz / elmi red. Y. M. Mahmudov; rəy. K. A. Abdullayev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 474 s.
 • İsmayılov, Gündüz. Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz / G. İsmayılov; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı; red. N. Məmmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2014.- 240 s.
 • Yolon sıxan: talış atalar sözləri və məsəlləri.- Bakı: MBM, 2014.- 136 s.- Talış dilində.
 • Avrasiya Zirvələri: Azərbaycandan baxış : [məqalələr toplusu] / tərt.-müəl.: Ə. M. Həsənov, X. Q. Niyazov.- n. y. y. : n. y., n. i. y.- 248 s.- Azərbaycan, rus və türk dillərində
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığın əsasları: dərs vəsaiti / N. Q. Cəfərov, M. N. Çobanov, Q. Ə. Paşayeva; red. N. B. Məmmədli.- Bakı: AzAtaM, 2013.- 352 s.
 • Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik: [məqalələr toplusu] / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; red. heyəti: Ə. S. Abasov [et al.]; elmi red.: Ə. S. Abasov, Ə. F. Abbasov, S. Y. Hüseynov.- Bakı: Təknur, 2013.- 524 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Din və etiqad azadlığı: beynəlxalq, regional və milli hüquqi sənədlərdə / AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu; layihənin rəh. A. İ. Mustafayeva; tərt. G. İbrahimova [et al.]; elmi red. V. Q. Məmmədov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 212 s.
 • Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red. S. Y. Hüseynov; bur. məsul A. A. Əlizadə
  II bur.- Bakı: Təknur, 2013.- 288 s.
 • Mirzəzadə, Rəna Seyidrza qızı. Multikulturalizm siyasəti: din və gender dialoqunda / R. R. Mirzəzadə; elmi məsl. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı : Təknur MMC, 2013.- 168 s.
 • Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər: məqalələr toplusu / red. heyəti: P. Q. Darabadi [et al.]; baş red. N. İ. Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2013.- 320 s.
 • Hüseynova, Gülsüm İsrafil qızı. Tat dili leksik fondunun genealoji təhlili: Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında: monoqrafiya / G. İ. Hüseynova; elmi red. R. H. Eyvazova; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 160 s.
 • Kazımov, İsmayıl Babaş oğlu. Axısqa türkləri: dil, tarix və folklor / İ. B. Kazımov; elmi red. A. A. Axundov; ön sözün müəl. Q. Ş. Kazımov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 492 s.
 • Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. Azərbaycanda din: ən qədim dövrdən bu günədək / H. X. Orucov; red.: G. İsmayılov, C. Ə. Bəhramov, E. Cabbarov.- Bakı: Idrak IB, 2012.- 388 s.
 • Hüseynov, Sakit Yəhya oğlu. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik: monoqrafiya / S. Y. Hüseynov; elmi red. A. Əlizadə.- Bakı: Təknur, 2012.- 176 s.
 • Kəlbiyev, Həşim Adil oğlu. Azərbaycanın Cənub-Şərq bölgəsi əhalisinin etnoqrafik xüsusiyyətləri / H. A. Kəlbiyev; elmi red. M. Ə. Məmmədov.- Bakı: MBM, 2012.- 128 s.
 • Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red. S. Y. Hüseynov; bur. məsul A. A. Əlizadə
  I bur.- Bakı: Təknur, 2012.- 232 s.
 • Mirzəzadə, Rəna Seyidrza qızı. Multikulturalizm siyasəti və şərq-qərb müxtəlifliyi: gender, din və mənəviyyat / R. R. Mirzəzadə; elmi məsl. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur MMC, 2012.- 160 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Nizamidə Azərbaycançılıq / M. İ. Yusifov; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli; rəy. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 168 s.
 • Azərbaycan- tolerantlıq məkanı = Azerbaijan- the Land of Tolerance = Азербайджан- страна толерантности.- Bakı, 2011.- 399 s.- Azərbaycan, ingilis, rus və ərəb dillərində.
 • Talıbova, Aynur Yusif qızı. Azərbaycanı tanı / A. Y. Talıbova; red. V. Bilaloğlu; layihənin rəh. C. Y. Osmanlı; fot. A. Y. Talıbova; "İRƏLİ" İctimai Birliyi.- İstanbul: İMAK, 2011.- 386 s.
 • Şıxəliyev, Emin Arif. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivilizasiyalararası münasibətlər kontekstində / E. A. Şıxəliyev; elmi red. İ. M. Hacıyev; AMEA Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2011.- 324 s.
 • Aslanova, Rəbiyyət Nurullah qızı. Müasir dövlət və dövlətşünaslıq elmi: Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü işığında / R. N. Aslanova; elmi red. R. Ə. Mehdiyev; rəy. Y. M. Mahmudov.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 440 s.
 • Atəşi, Nuridə. Qafqaz amazonları: miflər arxasındakı gerçək tarix / N. Atəşi; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Almaniyada Nizami Gəncəvi adına Mədəniyyət İnstitutu.- Almaniya, 2011.- 56 s.
 • Kərimova, Sədaqət Qayınbəy qızı. Qusar, qusarlılar: ensiklopedik toplu = КҵӀар, кҵӀарвияр: энциклопедиядин кӀватӀал / S. Q. Kərimova; red. M. N. Məlikməmmədov.- Bakı: Ziya, 2011.- 704 s.- Azərbaycan və ləzgi dillərində.
 • Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi: monoqrafiya / Ş. H. Əliyev [et al.]; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov, elmi red. İ. S. Bağırova; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 424 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Azərbaycançılıq / M. İ. Yusifov; red. İ. Z. İsmayılov; Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər Təşkilatı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 132 s.
 • Nemət, Məşədixanım Səədulla qızı. Azərbaycanda pirlər: sosial-ideoloji, iqtisadi-siyasi mərkəzlər / M. S. Nemət; red. V. Quliyeva.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 210 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların nəşrləri / N. Q. Yaqublu; Açıq Cəmiyyət İnstitutu- Yardım Fondu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 96 s.
 • Əhmədli, Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsinə dair: monoqrafiya / R. A. Əhmədli; elmi red.: L. Mövsümova, M. B. Ağayev.- Bakı: Təknur MMC, 2009.- 380 s.
 • Hacıyev, Maqsud İbrahim oğlu. Azərbaycan tatlarının dili: fonetika, leksika, morfologiya, sintaksis; Tatların tarixi-etnoqrafik oçerki: monoqrafik tədqiqlər / M. İ. Hacıyev.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 548 s.
 • Məmmədova, Arzu Əşrəf qızı. Car-Balakən camaatlığı: XVII əsrin sonu-XIX əsrin 30-cu illəri / A. Ə. Məmmədova; elmi red. Y. M. Mahmudov.- Bakı: UniPrint, 2009.- 256 s.
 • Quliyeva, Nərgiz Məlik qızı. Etnoqrafiya və etnologiya: dərs vəsaiti / N. M. Quliyeva; elmi red. A. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2009.- 156 s.
 • Rəcəbli, Əbülfəz Əjdər oğlu. Talış dilinin fonetikası / Ə. Ə. Rəcəbli; elmi red. N. Ə. Əliyeva.- Bakı: Nurlan, 2009.- 188 s.
 • Mustafayev, Rəfail Salman oğlu. Xızı-Siyəzən bölgəsinin tarixinə dair: arxeoloji-etnoqrafik tədqiqat: Xızı-Beşbarmaq, Göyxan, Gədik (Gədi), Quşçu və Qomişər (Gəmişər) mahallarının tarixi: monoqrafiya / R. S. Mustafayev; elmi red. A. M. Məmmədov; ön sözün müəl. N. Ə. Əliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2011.- 284 s.
 • Mehdiyev, Qafar Qələndər oğlu. "Erməni məsələsi" tarixin izi ilə / Q. Q. Mehdiyev; elmi red. Ə. M. Həsənov; red. R. Əskər.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2008.- 176 s.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanlılar: etnik-siyasi tarixə ümumi baxış = Azerbaijanis: a view on ethno-political history = Азербайджанцы: взгляд на этнополитическую историю / Y. M. Mahmudov; tərc.: G. Məmmədova, Ə. S. Ağabəyova, İ. V. Niftəliyev; red. Y. H. Gözəlova; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Aspoliqraf, 2008.- 60 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Paşayeva, Məhəbbət Tofiq qızı. Azərbaycanlıların ailə mərasimlərində etnik ənənələr: XIX-XX əsrin əvvəlləri: Şəki-Zaqatala bölgəsinin materialları üzrə / M. T. Paşayeva; ön sözün müəl. Q. M. Paşayev; elmi red. N. Quliyeva; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 308 s.
 • Bibiheybət ziyarətgahı = The Sanctuary of Bibiheybat = Святилище Биби-Эйбат / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; bur. məsul H. X. Orucov; tərc.: F. Kərimov, S. Məmmədzadə; red.: S. A. Nəzərli, G. İsmayılov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2008.- 142 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Bir xalçanın ilmələri: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası / Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; tərt.: K. Kələntərli [et al.]; red. A. Ə. Əbilov.- Bakı: MBM, 2008.- 288 s.
 • Kəlbiyev, Həşim Adil oğlu. Kadusilərin (qədim talışların) Azərbaycan tarixində yeri: monoqrafiya / H. A. Kəlbiyev, İ. M. Ağayev; elmi red. Ə. Baxşıyev.- Bakı: MBM, 2008.- 112 s.
 • Şəmsizadə, Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə / N. Ş. Şəmsizadə
  I cild.- Bakı: Elm, 2008.- 560 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Yeni siyasət: inkişafa doğru: məcmuə / R. Ə. Mehdiyev; tərt. B. Y. Sadıqov
  I cild.- Bakı: Azərbaycan qəzeti, 2008.- 581 s.
 • Abdullayev, Kamal Akif oğlu. Azərbaycanda müqəddəs ziyarətgahlar / K. A. Abdullayev.- Bakı: Çinar-Çap, 2007.- 312 s.
 • Bir xalçanın rəngləriyik...: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası / Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu- Yardım Fondu; tərt. A. Əhmədoğlu [et al.]; red. A. Ə. Əbilov.- Bakı: Avropa, 2007.- 352 s.
 • Bünyadov, Ziya Musa oğlu. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər / Z. M. Bünyadov; bur. məsul Ə. Güləliyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 336 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər: beynəlxalq konfrans, 3-4 aprel 2007-ci il: Bakı, "Gülüstan" sarayı / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt. G. İsmayılov; red.: H. X. Orucov, S. A. Nəzərli.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 424 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: məqalələr, çıxışlar, müsahibələr / R. Ə. Mehdiyev
  II cild: yanvar, 2002- dekabr, 2006 / red.: A. Ə. Aslanov, V. Musayev.- Bakı: XXI-YNE, 2007.- 672 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / N. Q. Cəfərov
  IV cild / elmi red. H. R. İmanov.- Bakı: Elm, 2007.- 328 s.
 • Əliyev, Şirinbəy Hacıəli oğlu. Şimal-Qərbi Azərbaycan: ingiloylar: monoqrafiya / Ş. H. Əliyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
  I kitab: Ən qədim zamanlardan XIII əsrin ortalarınadək / ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; elmi red. A. N. Mustafayev.- Bakı: Təhsil, 2007.- 280 s.
 • Kəlbiyev, Həşim Adil oğlu. Ərəb müəllifləri Talış haqqında / H. A. Kəlbiyev, E. H. Kəlbizadə; elmi red.: Q. Ə. Rəcəbli, Ə. Baxşıyev.- Bakı: "MBM" MMC, 2007.- 108 s.
 • Əliyev, Məhəmməd Məcnun oğlu. Azərbaycan tatları / M. M. Əliyev.- Bakı: MBM, 2006.- 260 s.
 • Paşayeva, Məhəbbət Tofiq qızı. Azərbaycanın qədim diyarı Xınalıq / M. T. Paşayeva; elmi red. V. H. Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 60 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq: Qusarda, Lənkəranda və Şəkidə keçirilmiş bölgə müşavirələrinin materialları / tərt.-red. M. Talıblı.- Bakı: MASTER, 2006.- 186 s.
 • Ağayev, İbrahim Məmməd oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər: monoqrafiya / İ. M. Ağayev; elmi red.: Q. Cavadov, Ə. M. Tağıyev.- Bakı: MBM, 2006.- 180 s.
 • Risalə: araşdırmalar toplusu / AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; red. R. B. Hüseynov
  № 3.- Bakı: Nurlan, 2006.- 276 s.
 • Əshabi-kəhf ziyarətgahı = Sacred place Asabu-kahf = Святыня Асхаби-кахф.- Naxçıvan, 2006.- 23 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Piriyeva, Sevil Allahverdi qızı. Ahıska türkləri Azərbaycanda: tarixi, sosial-mədəni həyatı: monoqrafiya / S. A. Piriyeva; elmi red. Q. Cavadov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2005.- 264 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası / AMEA Folklor İnstitutu
  XIII kitab: Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru / tərt.: İ. İ. Abbaslı, O. S. Əliyev, M. Ə. Abdullayeva; elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2005.- 550 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığın əsasları / N. Q. Cəfərov; elmi red. H. R. İmanov.- Bakı: Pedaqogika, 2005.- 256 s.
 • Mustafayev, Arif Nadir oğlu. İngiloyların maddi mədəniyyəti: tarixi-etnoqrafik tədqiqat / A. N. Mustafayev; elmi red. Q. Cavadov; Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 224 s.
 • Məmmədli, Hüseynqulu Məhəmməd oğlu. Qafqazda İslam və Şeyxülislamlar / H. Məmmədli.- Bakı: MBM, 2005.- 179 s.
 • Hüseynov, Həsən Xalıqverdi oğlu. Qərb-Şərq münasibətləri xristian və islam təfəkkürü baxımından: monoqrafiya / H. Hüseynov, T. Bəhərçi; elmi red. M. Salahov; red.: O. Məmmədov, X. F. Turabova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Təknur, 2005.- 442 s.
 • Şirin, İlya. Vartaşen (Oğuz) yəhudi icması haqqında qısa tarixi oçerk / İ. Şirin; red.: A. İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 120 s.
 • Babayev, Xanəli Babəli oğlu. Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi / X. Babayev; red. N. Abdullayev.- Bakı: Borçalı NPM, 2004.- 144 s.
 • Mürsəlov, Ramiz Əlibala oğlu. Muasir islam fundamentalizmi: monoqrafiya / R. Ə. Mürsəlov; red. A. M. Məmmədov; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2004.- 160 s.
 • Müsəlman cəmiyyətlərində qadınlar: islami birlik və müxtəliflik = Women in muslim societies: Diversity within unity / tərc. A. Ə. Balayeva; elmi red. C. Əlibəyov; red.: H. L. Bodmann, N. Tohidi, Ə. Balayev.- Bakı: Elm və Həyat, 2004.- 364 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Aslanova, Rəbiyyət Nurullah qızı. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik / R. N. Aslanova.- Bakı: Elm, 2004.- 264 s.
 • Cavadov, Qəmərşah. Talışlar: tarixi-etnoqrafik tədqiqat: monoqrafiya / Q. Cavadov; AMEA Milli Münasibətlər İnstitutu, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu
  I cild / red. A. N. Mustafayev.- Bakı: Elm, 2004.- 616 s.
 • Keçaari, Jora Avetisiğar. Udilərdə ənənəvi yas mərasimləri = Традиционные траурные церемонии у удинов = Traditional mourning ceremonies at the udin / J. A. Keçaari; rus dilinə tərc. Y. Romanoviç, İ. Romanoviç; red. A. Murovdağlı.- Gəncə: Agah, 2004.- 107 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Əliyev, Qoşqar Cəlal oğlu. Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi / Q.C. Əliyev.- Bakı: Qismət, 2003.- 248 s.
 • Vəliyeva, Sona Məhəmməd qızı. Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və Xalq Cümhuriyyəti dövründə azərbaycançılıq ideyası / S. M. Vəliyeva; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 128 s.
 • Keçaari, Jora Avetisiğar. Udilərdə ənənəvi toy mərasimləri / J. A. Keçaari; ön sözün müəl. Q. Cavadov; red.: A. Murovdağlı, N. Babayev.- Gəncə: Agah, 2003.- 98 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. XXI əsrdə milli dövlətçilik / R. Ə. Mehdiyev; elmi red. S. S. Xəlilov.- Bakı: XXI-YNE, 2003.- 248 s.
 • Azərbaycançılıq- birliyimizin əsasıdır: 2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında və "Gülüstan" sarayındakı rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 34 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığa giriş / N. Q. Cəfərov; elmi red. H. R. İmanov; red. S. A. Nəzərli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2002.- 600 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi / elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2002.- 232 s.
 • Cavadova Z.Ə. Şimal-Qərbi Azərbaycanın əhali tarixi və tarixi demoqrafiyası: XIX əsrin əvvəlləri- 70-ci illəri: monoqrafiya / Z. Ə. Cavadova; elmi red. Y. M. Mahmudlu.- Bakı: Altay, 2002.- 192 s.
 • Üç öyüd: tatar nağılı = Өч васыять: татар әкияте.- Bakı: TUTU, 2002.- 16 s.- Azərbaycan və tatar dillərində
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanlılar: etnokulturoloji birliyin siyasi-ideoloji üfüqləri / N. Q. Cəfərov.- Bakı: XXI-YNE, 2001.- 175 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığa giriş / N. Q. Cəfərov; elmi red. H. R. İmanov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- 120 s.
 • Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət / H. X. Orucov; elmi red. Ə. Abdullayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2001.- 159 s.
 • Əliyev, Şirinbəy Hacıəli oğlu. Şimal-Qərbi Azərbaycan: ingiloylar: monoqrafiya / Ş. H. Əliyev
  I kitab: Ən qədim dövrlərdən XIII əsrin ortalarınadək / elmi red.: Y. M. Mahmudlu, A. N. Mustafayev.- Bakı: Altay, 2001.- 232 s.
 • Cavadov, Qəmərşah Cəllad oğlu. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları: tarix və müasirlik: monoqrafiya / Q. C. Cavadov; elmi red. V. Arzumanlı; red. A. Mustafayev; Azərbaycan EA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Elm, 2000.- 440 s.
 • Kukulov, Tahircan. Axısxa türklərinin tarixinə bir nəzər / T. Kukulov; red. Y. Səfərov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1999.- 92 s.
 • Cavadova, Zərinə Əliəkbər qızı. Şimal-Qərbi Azərbaycan: tarixi-demoqrafik araşdırma / Z. Ə. Cavadova; elmi red. Y. M. Mahmudlu.- Bakı: Altaj, 1999.- 108 c.
 • Cavadov, Qəmərşah Cəllad oğlu. Udilər: tarixi-etnoqrafik tədqiqat: monoqrafiya / Q. C. Cavadov, R. Ə. Hüseynov; Azərbaycan EA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- II nəşr.- Bakı: Elm, 1999.- 256 s.
 • Çınqıdı-çınqıdı bala sərçə: ləzgi nağılı = Вицıи-гъвечıи нуькıрен бала: лезгийрин хкет.- Bakı: TUTU, 1998.- 16 s.- Azərbaycan və ləzgi dillərində
 • Əliyev, Rafiq Yəhya oğlu. Heydər Əliyev, din və mənəvi dəyərlər / R. Y. Əliyev; red.: A. H. Paşazadə, A. M. Məmmədov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 76 s.
 • Leviafan, tülkü, bir də balıqlar: yəhudi nağılı.- Bakı: TUTU, 1998.- 16 s.- Azərbaycan və ivrit dillərində
 • Sirli dolça: talış nağılı = Dolçə sirr: toliş nəğili.- Bakı: TUTU, 1998.- 16 s.- Azərbaycan və talış dillərində
 • İbrahimov, Nazim. Azərbaycan tarixinin alman səhifələri / N. A. İbrahimov; elmi red. M. Ə. İsmayılov; red. N. Əliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1997.- 336 s.
 • Mirzəyev, Musarza Oğul oğlu. Mahmudavar: tarixi-etnoqrafik oçerki / M. O. Mirzəyev; elmi red. Q. Rəcəbov.- Bakı: Sabah, 1997.- 196 s.
 • Hacıyev, Maqsud İbrahim oğlu. Azərbaycan tatlarının dili: fonetika, leksika, morfologiya, sintaksis / M. İ. Hacıyev; red. R. Mustafayeva ; Azərbaycan EA İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Respublika "Azəri" Tat Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı, 1995.- 226 s.
 • Hacıyev, Maqsud İbrahim oğlu. Toy-düyün xəzinəmizdən: Azərbaycan tatlarının tarixi-etnoqrafik oçerkindən / M. Hacıyev; red. X İsmayılqızı; Respublika "Azəri" Tat Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyəti: "Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1995.- 160 s.
 • Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu. Azərbaycan diyarı Lahıc: etnoqrafik-bədii lövhələr / M. F. Süleymanov.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 1994.- 272 s.
 • Piriyev, Vaqif Ziyəddin oğlu. Buduq və buduqlular / B. V. Piriyev; red.: A. Səlimzadə, Z. Qafarov.- Bakı: Sabah, 1994.- 137 s.
 • Hacılı, Asif Abbas oğlu. Qəribəm bu vətəndə: Axıska türklərinin etnik mədəniyyəti / A. A. Hacılı; red. G. Mehdiyeva.- Bakı: Gənclik, 1992.- 216 s.
 • Voroşil Q. Udincə-azərbaycanca-rusca lüğət = Удинско-азербайджанско-русский словарь / Azərbaycan SSR EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; red.: N. İ. Cidalayev, Ə. M. Aslanov.- Bakı: Elm, 1974.- 298 s.
 • Kürd ədəbiyyatı almanaxı / F. Təyran [et al.]; tərc. Ş. Əsgərov [et al.].- Bakı: Azərnəşr, 1959.- 148 s.

На русском языке

 • Азербайджанский мультикультурализм: учебник / К. Абдулла, Э. Наджафов, А. Мамедов [и др.]; науч. ред.: К. Абдулла, Э. Наджафов; пер. Ч. Гаджиевой; ред. С. Гасанов; Министерство Образования Азербайджанской Республики, Бакинский Международный Центр Мультикультурализма.- Баку: Шарг-Гарб, 2019.- 528 с.
 • Мамедов, Фуад Тейюб оглу. Культурология: ответы на вызовы XXI века: монография / Ф. Т. Мамедов; редкол.: Э. Р. Тагиров [и др.]; Институт культуры мира ЮНЕСКО [и др.].- Казань: Центр инновационных технологий, 2019.- 480 с.
 • Керимов, Эмиль. Этнография немцев Азербайджана: 1818-1941 гг. / Э. Керимов; под ред. М. Н. Рагимовой; Институт Археологии и Этнографии НАНА.- Баку: Университет Хазар, 2018.- 144 с.
 • Этнокультурное наследие Кавказской Албании: сборник статей / Т. Алиев, Г. Алиева, У. Гейдарова [и др.] ; гл. ред. Р. Э. Мехтиев; науч. ред.: Ф. Мамедова, У. Гаджиева; авт. идеи К. М. Абдуллаев; Бакинский международный центр мультикультурализма.- Баку: Шарг-Гарб, 2019.- 184 с.
 • Гусейнова, Ирада Мехтигулу кызы. История народов Кавказа: с древнейших времен до наших дней: учебник / И. М. Гусейнова; науч. ред. М. Дж. Гасымлы.- Баку: Elm və təhsil, 2018.- 1248 с.
 • Политика Гейдара Алиева: Толерантность: выступления, речи, встречи, поздравления / Фонд содействия моральным ценностям; авт. предисл. М. Гурбанлы.- Баку: Шарг-Гарб, 2018.- 424 с.
 • Кулизаде, Зумруд. Чётко-нечёткое постижение логики бытия / З. Кулизаде; ред. К. Я. Аббасова ; Институт философии НАНА.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 176 с.
 • Иманов, Камран Султан оглы. Заметки о мультикультурализме / К. С. Иманов; Бакинский международный центр мультикультурализма, Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики.- Баку, 2016.- 42 с.
 • Литературно-художественные истоки азербайджанского мультикультурализма / Бакинский международный центр мультикультурализма; сост.: М. З. Нагисойлу [и др.]; редкол.: К. Абдулла [и др.].- Баку: Мутарджим, 2016.- 272 с.
 • Иманов, Камран Султан оглы. Об азербайджанской модели мультикультурализма: на основе данных об идентичности / К. С. Иманов; Бакинский международный центр мультикультурализма, Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики.- Баку, 2016.- 16 с.
 • Политика Гейдара Алиева: Толерантность: выступления, речи, встречи, поздравления / Государственный Комитет Азербайджанской Республики по Работе с Религиозными Структурами; авт. предисл. М. Гурбанлы.- Баку: Нурлар, 2016.- 424 с.
 • Мамедов, Фуад Тейюб оглу. Культурология, культура, цивилизация: учебное пособие / Ф. Т. Мамедов; рук. идеи, авт. предисл., науч. ред. Т. Нагиев; ред. Ш. Кесеменли; Азербайджанская Национальная Энциклопедия, Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Ассоциация культуры Азербайджана "Симург".- Баку: "Ol" npkt, 2015.- 298 с.
 • Мечети России и стран СНГ: более 250 значимых мечетей и исламских святынь: фотоальбом / под общ. ред. А. Гордиенко; фот. Т. Агиров [и др.].- М.: Эксмо, 2015.- 256 с.
 • Рзаева, Роида Октай кызы. Постмодерн и мультикультурализм: междисциплинарный дискурс: монография / Р. О. Рзаева; науч. ред. М. И. Билалов.- Баку: Elm və Təhsil, 2015.- 300 с.
 • Гусар: регионы Азербайджана / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Мамедли; фот.: Ш. Муршудлу, З. Джафаров.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 65 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Ивановка: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож. Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 20 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Красная Слобода: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож.: М. Рагимов, Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 24 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Лагич: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож.: М. Рагимов, Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 26 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Нидж: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож.: М. Рагимов, Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 24 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Хыналыг: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож. Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 26 с.
 • Агасиева, Эльшана Азиз кызы. Азербайджанцы: особенности национального характера: монография / Э. А. Агасиева; науч. ред. Ф. Ф. Касимзаде.- Баку: Мутарджим, 2010.- 352 с.
 • Ализаде, Айна-ханум Алескер кызы. Лагич: историко-этнографическое исследование: монография / А. А. Ализаде; науч. ред. Т. А. Бунятов; Институт Археологии и Этнографии НАНА, Общественная организация развития регионов.- Баку: Чашыоглы, 2010.- 524 с.
 • Мобили, Роберт. Удинско-азербайджанско-русский словарь = Udi-Azerbaycanin-Urusin Əyitluğ = Udicə-azərbaycanca-rusca lüğət / Р. Б. Мобили; науч. ред.: Р. А. Данакари, Г. А. Велиев.- Баку: Леман, 2010.- 368 с.
 • Культура и культурные шедевры Азербайджана - уникальное послание будущим поколениям: о деятельности первой леди Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева, президента Фонда друзей культуры Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Международный Музыкальный Совет, Азербайджанский Национальный Комитет; науч. рук. С. Мамедалиева; сост.: Л. Мамедова, М. Ахмедов, А. Эйвазов; отв. за вып.: Ф. Бабаев, В. Бахманлы; авт. проекта Л. Кязимова.- Доп. и перераб. изд.- Баку: Çinar-Çap, 2009.- 798 с.
 • Вердиева, Хаджар Юсиф гызы. Немцы в Северном Азербайджане: монография / Х. Вердиева.- Баку: Элм, 2009.- 208 с.
 • Заплетин, Георгий Павлович. Русские в истории Азербайджана / Г. П. Заплетин, Г. Х. Ширин-заде; ред. М. Ю. Забелин.- Баку: Ганун, 2008.- 363 с.
 • Мамедли, Алиага Эйюб оглы. Современные этнокультурные процессы в Азербайджане: основные тенденции и перспективы: монография / А. Э. Мамедли; науч. ред. А. Г. Балаев; Институт Археологии и Этнографии НАНА.- Баку: Университет Хазар, 2008.- 246 с.
 • Удинский сборник: грамматика, лексика, история языка / Д. С. Ганенков [и др.]; редкол. М. Е. Алексеев [и др.]; Институт Языкознания РАН, Институт Востоковедения РАН.- М.: Academia, 2008.- 464 с.
 • Ордуханова, Анеля Абдулла гызы. Лезгинский словарь / А. А. Ордуханова; ред. М. Гаджиев.- Баку: Нурлар, 2006.- 152 с.
 • Мамедбейли, Мехин Насруллах кызы. Лагич: историко-культурный заповедник / М. Н. Мамедбейли; науч. ред. Г. Г. Мамедова.- Баку: Нурлан, 2004.- 225 с.
 • Паша-Заде, Энвер Мансур оглы. Мечети и церкви старого Баку / Э. М. Паша-Заде; рец.: М. Ф. Джалилов, Р. Р. Абдуллаев.
  Ч. 1-2.- Баку: Элм, 1997.- 198 с.
 • Ибрагимов, Назим Аллахверди оглы. Немецкие страницы истории Азербайджана / Н. А. Ибрагимов; науч. ред. М. А. Исмаилов; ред. Н. Алиев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1995.- 200 с.

На английском языке

 • Pashayeva, Mahabbat. Azerbaijani Multiculturalism: the treasure of ethnic diversity / M. Pashayeva, A. Gurbanov; trans., ed. F. Abdullayeva; Baku International Centre of Multiculturalism, The Fund for Propagation of Spiritual Values.- Baku: Sharg-Garb, 2019.- 160 p.- İngilis dilində.
 • Ethnocultural Heritage of Caucasian Albania / F. Mammadova, T. Aliyev, G. Aliyeva [et al.]; trans. F. Abdullayeva; ed. in chief R. Mehtiyev ; scientific ed.: F. Mammadova, U. Hajiyeva; Baku International Multiculturalism Centre.- Baku: Şərq-Qərb, 2019.- 172 p.- İngilis dilində.
 • Azerbaijani Multiculturalism: textbook / K. Abdulla [et al.]; trans.: Q. Bayramov [et al.]; ed.: K. Abdulla, E. Najafov; Azerbaijan University of Languages, Baku International Multiculturalism Centre.- Baku: Şərq-Qərb, 2018.- 488 p.- İngilis dilində.
 • Ismailova, Dilara. Teaching English in a multicultural context: monography / D. Ismailova; Azerbaijan University of Languages.- Baku: Mutarjim, 2018.- 168 p.
 • Mammadzada, Ilham Ramiz oghlu. Philosophy of Mutual Influence of Cultures and Settlement of Germans in the Southern Caucasus / I. R. Mammadzada; science ed. R. Ulusel; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, National Commission of the Republic of Azerbaijan for UNESCO.- Baku: Print-E-service, 2017.- 158 p.- İngilis dilində.
 • Mammadov, Nahid. Historical and Religious Monuments in the Occupied Territories of Azerbaijan / N. Mammadov; trans.: R. Gurbanov, G. Shabazova; ed. N. Mammadli; The State Committee on Religious Associations of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Science and Education, 2016.- 95 p.- İngilis dilində.
 • Literary sources of Azerbaijani Multiculturalism / Khaqani Shirvani [et al.]; ed. K. Abdulla; contr.: M. Naghisoylu [et al.]; Baku International Multiculturalism Centre.- Baku: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, 2016. - 72 p.- İngilis dilində.
 • Religions in the Caucasus: a collection of essays and articles / E. Valiyev [et al.]; The European Azerbaijan Society.- Baku: TEAS Press, 2016.- 235 p.- İngilis dilində.
 • Yunusov, Arif. Islamic Palette of Azerbaijan / A. Yunusov; Institute of Peace and Democracy.- Baku: Adiloghlu, 2012.- 148 p.- İngilis dilində.
 • Yunusov, Arif. Islam in Azerbaijan: monograph / A. Yunusov; trans.: Zh. Mammadova, M. Gassanly; ed. R. Guseynov; Institute of Peace and Democracy, Friedrich Ebert Foundation.- Baku: Zaman, 2004.- 364 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Rafik Yahya oğlu. State and Religion: Articles and Statements / R. Y. Aliyev.- Baku: Abilov, Zeynalov & Sons, 2004.- 90 p.- İngilis dilində.
 • Wegge, Bjorn A. Azerbaijan: Where East Meets West / B. A. Wegge; trans.: J. Feidal, P. Melhus.- Oslo: The Santal Mission’s Publishing House, 1996.- 114 p.- İngilis dilində.

На других языках

 • Ləzgicə-azərbaycanca lüğət = Лезги чIаланни Азербайжан чIалан гафарган : А - Я / tərt. Y. M. Xəlilov; elmi red.: K. X. Akimov [и др.]; red. K. Kurbanaliyrin.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2020.- 504 s.
 • Муьшкуьрви, Вакъиф. Бубайрин ватан Хьилар = Ata ocağım Hil / В. Муьшкуьрви; tərc. R. Hacımuradova.- Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 2020.- 288 s.- Ləzgi və Azərbaycan dillərində.
 • Le Président de la République d'Azerbaïdjan İlham Aliyev s'exprime sur le modèle azerbaïdjanais dumulticulturalisme = Il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian İlham Aliyev, sul modello di multiculturalismo dell'Azerbaigian = El presidente de la República de Azerbaiyán, İlham Aliyev, diserta sobre el modelo azerbaiyano de multiculturalismo / Baku International Multiculturalism Centre ; auteur de l'idée R. Mehdiyev; comp.: E. Najafov [et al.]; traduit: Kh. Ayyubova [et al.]; red. P. Tubiana.- Bakou: Şərq-Qərb, 2019.- 472 p.- Fransız, italyan və ispan dillərində.
 • Urdu Azerbaijani: common heritage / comp. A. Munawwar.- Islamabad, 2018.- 93 p. - Urdu, Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Yolon sıxanon: [Azərbaycanda yaşayan talış və digər xalqların talış dilində atalar sözləri] / AMEA Folklor İnstitutu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; tərt. İ. Məlikova; red.: İ. Həmidov, Ə. Rəcəbli.- Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş nəşri.- Bakı: Apostrof, 2018.- 239 s.- Talış dilində.
 • Azsaylı xalqların folkloru / AMEA Folklor İnstitutu ; layihənin rəh. M. Kazımoğlu, tərt.-müəl. S. Q. Kərimova, red. H. Qaşarov.
  III kitab: Mənim şair xalqım.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 394 s.- Ləzgi dilində.
 • Зи зари халкь / авт.-сост. С. Керимова ; ред. Г. Гашаров.- Баку: Azərbaycan nəşriyyatı, 2017.- 320 с.- Ləzgi dilində.
 • L'Azerbaïdjan: diversité culturelle et tolérance = Azerbaijan: cultural diversity and tolerance / Ambassade de la République d’Azerbaïdjan en France, Fondation Heydar Aliyev.- Cannes: Rotonde Riviera; Paris: Place Joffre, 2016.- 20 p.- Fransız və ingilis dillərində.
 • Bostrum, Kətlin Lonq. Xıdo çoknəye? / K. L. Bostrum; tərc. İ. Məlikova.- Boku: Ecoprint, 2016.- 76 s.- Talış dilində.
 • Dits, Henrix Fridrix fon. Homeri śampit’uxun mügayisinast’a təzə ḉoyel oğuzi siklopbayanebsa. Dədə K’orgudi girk. Basaten kəlləgözə besbsuni boya / H. F. Dits; red. K. Abdulla; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakü: Mütərcim, 2015.- 80 s.- Udi dilində.
 • Ant’onova, Venera. Udi muz: udi muza zombakala işk’ olxoy bip’imici sinifxoyanak’: 4-ci sinifeynak’ / V. Ant’onova; elmi red. A. K’uranov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 88 s.- Udi dilində.
 • Gerger, Mehmet Emin. İslam Şairi Mehmed Âkif’e Göre İslâm medeniyeti / M. E. Gerger.- İstanbul: Gerger Yayınları, 2014.- 240 s.- Türk dilində.
 • Hüseynov, Rafael Baba oğlu. Məhsəti Gəncəvi: portret-oçerk / R. B. Hüseynov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 128 s.- Urdu dilində.
 • Tati-türki, türki-tati lüğət: Ə'rüsküş-Dağ Quşçi ləhceyi = Tatca-azərbaycanca, azərbaycanca-tatca lüğət : Ərüsküş-Dağ Quşçu ləhcəsi / tərt.: A. K. Soltanov, M. C. Soltanov; elmi red. Q. Ş. Kazımov.- Təkmilləşdirilmiş II nəşri.- Bakı: Qanun, 2013.- 260 s.
 • Battini A.M. Azərbaycan odlar yurdu / A. M. Battini.- İslamabad: Life Publication, 2012.- 180 s.- Urdu dilində.
 • Ant’onova, Venera. Udi muz: udi muza zombakala işk’ olxoy bip’imici sinifxoyanak’: 3-ci sinifeynak’ / V. Ant’onova; elmi red. A. K’uranov.- Bəkü: Şərq-Qərb, 2012.- 56 s.- Udi dilində.
 • Ant’onova, Venera. Nanay muz: udi muza zombakala işk’ olxoy p’əmci sinif xoynak’: 2-ci sinifenak’ / V. Ant’onova; elmi red. A. K’uranov.- Bəkü: Şərq-Qərb, 2010.- 132 s.- Udi dilində.
 • Ləzgi xalq mahnıları və rəqsləri = Лезги халкьдин маниярни кьуьлер / tərt. F. Rəhimxanov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 168 s.- Ləzgi dilində.
 • Boroyev, Əhməd Məhəmməd oğlu. Авар мацı / Ə. M. Boroyev; red. Y. Ş. Kərimov.- Bakı Aspoliqraf, 2007. - 112 s.- Avar dilində.
 • Hacıyev, Maqsud İbrahim oğlu. Dəstürə tin, birar: şerha və poyema / M. İ. Hacıyev; tərt. M. Q. Hacıyeva; red. R. Ş. Mustafayeva.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 136 s.- Tat dilində.
 • Kərimov, Kərim. Tolışə zıvon: seminci sinif / K. Kərimov, Y. Ağazadə; elmi red. N. X. Məmmədov.- Bakı: Olaylar nəşriyyatı, 2006.- 112 s.- Talış dilində.
 • Məmmədov, Novruzəli Xanməmməd oğlu. Tolışə zıvon: dıminci sinif / N. X. Məmmədov, Ş. O. Ağayev; elmi red. K. Kərimov.- Bakı: Olaylar nəşriyyatı, 2006.- 112 s.- Talış dilində.
 • Rəcəbli, Əbülfəz Əjdər oğlu. Tolışə zıvon: çominci sinif / Ə. Ə. Rəcəbli, Ə. Əliyev; elmi red. M. Mahmudov.- Bakı: Olaylar nəşriyyatı, 2006.- 112 s.- Talış dilində.
 • Kьurbanov, Al. İ. Yed’na miz / Al. İ. Kьurbanov.- Bakı: Olaylar nəşriyyatı, 2006.- 112 s.- Saxur dilində.
 • Закиев, И. Н. Лезги чIал: kIелун, грамматика: дуьз кхьин ва чIал гегьеншерун / И. Н. Закиев, Ф. Т. Курбанова; red. N. Zəkiyev.- Bakı: Olaylar nəşriyyatı, 2006.- 112 s.- Ləzgi dilində.
 • Habibbeyli, Isa Akber oglu. The Great Thinker of Azerbaijan Jalil Mammadguluzadah / I. A. Habibbeyli; urdu trans. N. Rafique; ed. S. Muhammad Ali.- Islamabad: Leaf Publications, 2004.- 263 s.- Urdu dillində.
 • Bə aftayaz bə yə cikə / tərc., tərt. M. İ. Hacıyev; red. R. Mustafayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 80 s.- Tat dilində.
 • Qarayev, Aıbdulla. Al lifbey: koldesdi sinifbişsın darsan kitab / A. Qarayev.- Bakı: Maarif, 1996.- 104 s.- Saxur dilində.
 • Aydınov, Yüşka Aram oğlu. Tıetıir: udin muza zombakala işqolxoy plaъmci sinifxoynaq / Y. A. Aydınov, J. A. Keçaari; elmi red. Y. Ş. Kərimov; red. A. C. Ələkbərov.- Bakı: Maarif, 1996.- 82 s.- Udi dilində.
 • Məmmədov, Novruzəli Xanməmməd oğlu. Tolişi əlifba / N. X. Məmmədov, Ş. O. Ağayev; red. E. M. Səfərli.- Bakı: Maarif, 1996.- 88 s.- Talış dilində.
 • Cəfərova, Nabat Beydulla qızı. Zuhun tati / N. B. Cəfərova, M. İ. Hacıyev; red. H. Ə. Rüstəmov.- Bakı: Maarif, 1996.- 87 s.- Tat dilində.
 • Саадиев, Ш. М. Дидед чıал: дерслик / Ш. М. Саадиев, Я. Ш. Агьмедов, А. Г. Гуьлмегьамедов.- Баку: Маариф, 1996.- 99 с.- Ləzgi dilində.
 • Саадиев, Ш. М. Элифба / Ш. М. Саадиев, Я. Ш. Агьмедов, А. Г. Гульмегьамедов.- Баку: Маариф, 1996.- 86 с.- Ləzgi dilində.
 • "Vasal" ("Bahar") kitabının xülasəsi / tərt. M. Hacıyev.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 128 s.- Tat dilində.
 • Düta birar / tərt. M. İ. Hacıyev; red. R. İbadova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 88 s.- Tat dilində.