Azərbaycanda milli və dini birgəyaşayışın ən sivil normaları mövcuddur, ölkədəki tolerantlıq mühiti, dövlət-din münasibətləri bütün dünyada nümunə kimi qəbul olunur.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Videoqalereya

Multikulturalizm mövzusuna dair video materiallar

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların, milli azlıqların, etnik qrupların tarixi keçmişini, adət-ənənələrini, məişətini, folklorunu, məskunlaşma arealını, demoqrafik vəziyyətini, müasir həyat tərzini özündə əks etdirən videomateriallar toplusu

Ətraflı