Azərbaycanda milli və dini birgəyaşayışın ən sivil normaları mövcuddur, ölkədəki tolerantlıq mühiti, dövlət-din münasibətləri bütün dünyada nümunə kimi qəbul olunur.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

E-Kitabxana

Videoqalereya

Multikulturalizm mövzusuna dair video materiallar

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların, milli azlıqların, etnik qrupların tarixi keçmişini, adət-ənənələrini, məişətini, folklorunu, məskunlaşma arealını, demoqrafik vəziyyətini, müasir həyat tərzini özündə əks etdirən videomateriallar toplusu

Ətraflı

Multikulturalizm: məlumat bülleteni

Müxtəlif dillərdə azərbaycançılıq, tolerantlıq, mədəniyyətlərarası dialoq və multikulturaqlizm mövzularına aid 2014-2016-cı illərdə dövri mətbuat səhifələrində dərc edilmiş məqalələr əsasında hazırlanmış elektron resurs