2000-ci il sentyabrın 7-də Nyu-York şəhərində imzalanmış «Dözümlülük və müxtəliflik: 21-ci əsrə baxış» bəyannaməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

  1. 2000-ci il sentyabrın 7-də Nyu-York şəhərində imzalanmış «Dözümlülük və müxtəliflik: 21-ci əsrə baxış» bəyannaməsi nəzərə alınsın.
  2. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamdan irəli gələn məsələlərlə əlaqədar lazım olan tədbirləri həyata keçirsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 24 mart 2001-ci il
№ 658
№ 897-IQ